Awesome Icon Source

https://leungwensen.github.io/svg-icon/